strzałka do góry
facebook
serwis VOLVO Trucks
SERWISY JÓZEF SKRZYPA
AUTORYZOWANE SERWISY
Szczecin - Słubice - Sycewice - Zielona Góra
DEALER ROKU VOLVO TRUCKS 2007, 2009, 2011
serwis RENAULT Trucks

CERTYFIKATY, ZAŚWIADCZENIA

CERTYFIKATY ISO 9001-2008

iso

POLITYKA JAKOŚCI

Wśród najważniejszych dokumentów jakie towarzyszą Certyfikatowi ISO 9001-2008 jest Polityka Jakości.
W załączniku przezentujemy wszystkim zaineresowany cele Polityki Jakości realizowane przez Serwisy Józef Skrzypa.
iso

CERTYFIKAT

W maju 2006 roku firma nasza uzyskała certyfikat ISO 9001-2008. Wprowadzenie certyfikatu możliwe było dzięki determinacji i zaangażowaniu całego zespołu.

W maju 2015 roku certyfikat został odnowiony i obowiązuje do 16.05.2018.

Przygotowania do wprowadzenia odbyły się pod nadzorem firmy DEKRA Polska Sp. z o.o. z siedzibą Al. Krakowska 2a, 02-284 Warszawa, zaś Audit Certyfikacyjny przeprowadzony został przez firmę DEKRA Certification Sp. z o.o. z siedzibą ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław.