strzałka do góry
serwis VOLVO Trucks
SERWISY JÓZEF SKRZYPA
AUTORYZOWANE SERWISY
Szczecin - Słubice - Sycewice - Zielona Góra
DEALER ROKU VOLVO TRUCKS 2007, 2009, 2011
serwis RENAULT Trucks

PROMOCJE

niebieski kontrakt serwisowy volvo

NIEBIESKI KONTRAKT VOLVO

obsługa zapobiegawcza

W ramach Niebieskiego Kontraktu Serwisowego Volvo klient powierza nam odpowiedzialność za obsługę zapobiegawczą pojazdu.

 • Niebieski Kontrakt Serwisowy oferowany jest na samochody nowe i samochody używane.
 • Długość preferowana kontraktu serwisowego długość takiego kontraktu to 36 lub 60 miesięcy (i więcej)
 • Pakiet standardowy obejmuje:

  1. Regularną kontrolę poszczególnych funkcji pojazdu, smarowanie elementów podwozia i kabiny, wymianę oleju silnikowego i filtrów itp.:
   • co 6 miesięcy: filtr układu chłodzenia (w zależności od silnika), dokręcenie nakrętek kół, uszczelka korka miski olejowej
   • co 12 miesięcy: filtr osuszacza (lub w zależności od zużycia w wypadku elektronicznego), wkład filtra powietrza kabiny, wymiana filtra mocznika i płukanie zbiornika adblue (w wypadku Euro5)
   • co 12 miesięcy lub 200 000 km: regulator napięcia
   • co 24 miesiące: wkład filtra powietrza silnika wstępny, filtr powietrza zbiornika paliwa
   • co 36 miesięcy lub 400 000 km: filtr oleju skrzyni biegów, korek olejowy skrzyni biegów, wymiana oleju w skrzyni biegów i tylnym moście
   • co 36 miesięcy lub 500 000 km: pasek alternatora, pasek wentylatora
   • co 48 miesięcy lub 500 000km: wkład filtra powietrza wtórny (w zależności od wersji), płyn chłodzący w zależności od silnika regulacja zaworów i pompowtryskiwaczy
  2. Wszystkie czynności przeglądowe, wykonywane zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi.
  3. Wszystkie wymagane części i materiały eksploatacyjne.

  Dodatkowe opcje kontraktu np.:

  Wyrównanie cen i Zapewnienie Czasu Naprawy 12 godzin "Zapewnienie czasu naprawy" oznacza, że objęte nią naprawy pojazdu zostaną wykonane w ciągu 12 godzin, jeśli chodzi o państwa UE lub EAA (oprócz Grecji, ale z włączeniem Polski), a w ciągu 24 godzin, jeśli chodzi o pozostałą część Terytorium, liczone od momentu, w którym Pojazd został przyjęty do naprawy przez autoryzowaną stację serwisową Volvo, do momentu, w którym Pojazd zostanie uznany przez Serwis za naprawiony. Do powyższych przedziałów czasowych nie wlicza się opóźnień wywołanych działaniem siły wyższej lub działaniami Klienta.

  W przypadku przedłużającej się naprawy pojazdu Klient zobowiązany jest do przyjęcia od Volvo Action Service pojazdu zastępczego. Maksymalny koszt eksploatacji pojazdu zastępczego nie może wynosić więcej niż 1EURO za 1 przejechany kilometr. Przyjęcie przez Klienta powyższego pojazdu zastępczego, jak również odmowa jego przyjęcia spowoduje wygaśnięcie zobowiązania Volvo Action Service od uiszczenia opłat odszkodowawczych.

  W przypadku, gdy okres naprawy przekroczy gwarantowany czas 12 bądź 24 godzin (stosownie do danego przypadku), wypłacona zostanie kara umowna tytułem naruszenia gwarantowanych warunków świadczenia usługi, o stałej wysokości 100 EUR plus dodatkowo 10 EUR za każdą godzinę opóźnienia, aż do górnej granicy 200 EUR całkowitej kwoty kary umownej za 24-godzinny okres opóźnienia.

  Analogiczne zasady odpowiedzialności za niedotrzymanie zagwarantowanych warunków świadczenia usługi znajdują zastosowanie w odniesieniu do każdego kolejnego 24-godzinnego okresu, w którym Pojazd nie zostanie naprawiony. Rekompensata będzie przekazana na podstawie noty księgowej. VPSC może odmówić wypłacenia rekompensaty w przypadku odmowy ze strony Klienta skorzystania z transportu zastępczego.


  Assistance w kraju

  Niniejszy artykuł znajduje zastosowanie w przypadku wystąpienia awarii o charakterze uniemożliwiającym samodzielne opuszczenie miejsca zdarzenia przez Pojazd, lub, gdy samodzielne przemieszczanie się Pojazdu stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, z zastrzeżeniem poniższych warunków:

  Pokryte zostaną następujące koszty:

  1. Koszt wezwania pomocy drogowej,
  2. Transport mechanika,
  3. Pomoc na miejscu zdarzenia,
  4. Nadgodziny mechanika,
  5. Koszt odholowania do najbliższego autoryzowanego Serwisu Volvo,
  6. Opłata z tytułu usług dodanych,
  7. Naprawa,
  8. Godziny nadliczbowe, jeśli dodatkowo wymagane w stosunku do kosztów naprawy.

  Wyłączone są koszty podróży, zakwaterowania, rozmów telefonicznych, posiłków, ekspresowych dostaw, oraz zabezpieczenia naczepy lub przyczepy wraz z kosztami jej holowania.


  Assistance w kraju i poza granicami Polski

  Niniejszy artykuł znajduje zastosowanie w przypadku wystąpienia awarii o charakterze uniemożliwiającym Pojazdowi samodzielne opuszczenie miejsca zdarzenia, lub, gdy samodzielne przemieszczanie się Pojazdu stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, a ponadto z zastrzeżeniem poniższych warunków:

  Pokryte zostaną następujące koszty:

  1. Koszt wezwania pomocy drogowej,
  2. Transport mechanika,
  3. Pomoc na miejscu zdarzenia,
  4. Nadgodziny mechanika,
  5. Koszt odholowania do najbliższego autoryzowanego Serwisu Volvo,
  6. Opłata z tytułu usług dodanych,
  7. Naprawa,
  8. Godziny nadliczbowe, jeśli dodatkowo wymagane w stosunku do kosztów naprawy

  Wyłączone są koszty podróży, zakwaterowania, rozmów telefonicznych, posiłków, ekspresowych dostaw, oraz zabezpieczenia naczepy lub przyczepy wraz z kosztami jej holowania.


  Inne opcje dodatkowe to np.:


  Szczegółowy opis warunków i możliwa kalkulacja Niebieskiego Kontraktu Serwisowego Volvo jest dostępna w biurze naszego serwisu lub na życzenie klienta wysyłana w formie elektronicznej lub też pocztowej

  Zobacz też broszurę "Niebieski Kontrakt Serwisowy"

  POWRÓT DO PROMOCJI