strzałka do góry
serwis VOLVO Trucks
SERWISY JÓZEF SKRZYPA
AUTORYZOWANE SERWISY
Szczecin - Słubice - Sycewice - Zielona Góra
DEALER ROKU VOLVO TRUCKS 2007, 2009, 2011
serwis RENAULT Trucks

OFERTA

Oferujemy następujące usługi:

Skrzypa Szczecin - firma

Sprzedaż pojazdów RENAULT TRUCK:

stacja kontoroli pojazdów

STACJA KONTROLI POJAZDÓW /Szczecin/

Wykonujemy badania techniczne:

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów ZS-40 w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 48a czynna jest w godzinach:
poniedziałek-piątek: 07:30-20:00, sobota: 08:00-14:00
Telefon dyżurny diagnostyki/umawianie wizyt: 665 440 440

ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY

Zaświadczenia

Wystawiamy również konieczne do wykonania badania technicznego pojazdu "Zaświadczenia o wyposażeniu pojazdu w ogranicznik prędkości"

Certyfikaty ekologiczne

W związku z częstymi pytaniami i nieporozumieniami dotyczącymi ważności certyfikatów, przedstawiamy kilka podstawowych informacji odnośnie warunków ich otrzymania.

CERTYFIKAT EURO 1

wystawiany dla pojazdów spełniających normę spalin EURO1. Dokument jest ważny bezterminowo.

CERTYFIKAT EURO 2

wystawiany dla pojazdów spełniających normę spalin EURO2. Dokument jest ważny bezterminowo.

CERTYFIKAT EURO 3

wystawiany dla pojazdów spełniających normę spalin EURO3. Dokument jest ważny bezterminowo.

CERTYFIKAT EURO 4

wystawiany dla pojazdów spełniających normę spalin EURO4. Dokument jest ważny bezterminowo.

CERTYFIKAT EURO 5

wystawiany dla pojazdów spełniających normę spalin EURO5. Dokument jest ważny bezterminowo.

CERTYFIKAT "L"

informuje o spełnianiu przez pojazd wymagań austriackich odnośnie poziomu hałasu.
  • wystawiany jest po kontroli pojazdu polegającej na sprawdzeniu występowania wymaganych osłon dźwiękochłonnych oraz stanu technicznego układu wydechowego i dolotowego pojazdu.
  • jest ważny przez dwa lata od daty wystawienia. Po tym czasie, po kontroli pojazdu, istnieje możliwość jego przedłużenia na kolejne dwa lata.
  • Z A P R A S Z A M Y